Pháp Môn Thanh Hải

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pháp Môn Thanh Hải

chanhhayta
Administrator
This post was updated on .
Trong-Tin-Nguyen wrote
Thanh Hải theo tôi biết thì hình như bà ấy từng học phep tu của một người Ấn Độ, sau đó bà ấy đem pháp này về Việt Nam truyền đạo.
Kỹ thuật quán tưởng là kỹ thuật được Bà La Môn sử dụng rất nhiều, bên cạnh đó có Mật Tông Tây Tạng.
Nhưng trong kỹ thuật đó có thành công có thất bại. Thành công thì nhập được định Diệt Tầm Tứ, thất bại thì không diệt được hoàn toàn mà bị các dục chi phối (hệ thống trời Dục Giới).
Thần Thông trong định Diệt Tầm Tứ thuộc tưởng uẩn. Khi con người ngủ, tầm tứ diệt nhưng tâm còn tham sân si nên mới nằm mơ. Con người đang trong giai đoạn ly tham sân si thì không còn nằm mơ giấc mơ của dục nữa, ngược lại giấc mơ của họ là một sự im lặng. Khi họ muốn biết về một điều gì đó, họ tác ý và họ sẽ mơ về điều ấy. Đó là cơ chế chung của thần thông tưởng.
Nếu họ tác ý về vô thường, khổ, vô ngã thì họ sẽ mơ về đề tài này, từ đó tri kiến sẽ rộng ra, họ sống ly dục từ đây.
Theo thiển ý, tu hành không như cá cược.  Nếu đúng thì tốt.  Nếu sai thì tiêu.  Đạo Phật như vậy thì quả là nguy hiểm.

HSTĐ ở giai đoạn đầu còn mang vẻ thiền Nguyên Thủy, nhưng sau này không khác gì đạo Thanh Hải.  Và cả hai đều có sự tự cao tự đại là những bậc duy nhất trong thế giới này.  Sống trong Tưởng thì muốn là gì không được, cho nên sự đồng điệu của 2 pháp môn này rất dễ dàng nhận ra.

Chánh-hay-Tà.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pháp Môn Thanh Hải

chanhhayta
Administrator
Trich từ bài Pháp Môn Tu Hành:

Pháp Tu Thanh Hải Vô Thượng Sư

Pháp môn đầu tiên chúng tôi muốn so sánh là Pháp Tu Thanh Hải Vô Thượng Sư vì nhận thấy Tibu và Thanh Hải có nhiều điểm rất giống nhau.  Cùng nhìn ra Đằng Trước Mặt tại một điểm.  Cùng Niệm danh hiệu Phật hoặc danh hiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư.  Cũng xuất hiện những trạng thái ánh sáng, thấy các hình ảnh lạ như Phật, Chúa, Ma, Quỷ v.v.  Cùng đi vào thế giới huyền bí mơ hồ.  Cùng một cách nói về những sự gánh nghiệp như bị bệnh khi giúp ai đó bên kia thế giới huyền bí.  Cùng có cách thuyết pháp "bình dân học vụ" gần gũi với quần chúng.  Mới nghe thấy kỳ nhưng nghe lâu thì sẽ mê.  Cùng bản chất Tự Tôn bản thân là những đấng Tối Cao Vô Thượng.  Thanh Hải là bậc Vô Thượng Sư, là hóa thân của Cổ Phật, Thượng Đế.  Tibu là người duy nhất chỉ xuất hiện 500 năm một lần và là hóa thân của Phật Tỳ Lô Giá Na.

Đây là trích đoạn nói về Pháp Tu Thanh Hải Vô Thượng Sư:
“Bạn ngồi với bất kỳ tư thế nào cảm thấy thoải mái, nhắm mắt lại và tập trung vào giữa trán mà Thanh Hải gọi là "Mắt trí Huệ" và phóng tầm nhìn vào một điểm cố định như một màn hình trước mặt. Mật niệm chậm rãi tên các vị Phật, vị Thánh nào mà bạn yêu thích. Nhưng người ta khuyến khích bạn niệm: "Nam mô Thanh Hải Vô Thượng sư" thì sẽ tốt hơn cả. Trong quá trình thiền bạn có thể thấy các điểm sáng, ánh sáng ngôi sao, bóng đèn điện.. và có thể thấy các hình ảnh lạ như ma, quỷ, Phật, Chúa… nên bạn phải làm theo các hướng dẫn sau gọi là "Bản đồ": Nếu gặp cảnh đáng sợ thì bạn niệm Phật, Chúa hoặc "Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư" để được cứu giúp. Nếu gặp các vị Phật, Chúa, Bồ Tát, Thánh, Thần.. thì có thể đàm đạo, hỏi chuyện họ nhưng phải phân biệt thật giả trước khi giao tiếp và đặc biệt là không được bái lạy hay cầu xin họ điều gì cả. Cách phân biệt là hỏi tên họ, nếu họ trả lời là thật còn không là giả, hoặc nhìn vào đôi mắt họ có màu đen, hiền hòa là thật còn màu đỏ dữ dằn là giả khi đó phải niệm "Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư" để được giúp đỡ.”