Phật Mẫu Chuẩn Đề

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Phật Mẫu Chuẩn Đề

chanhhayta
Administrator
Các bạn nghĩ sao về bài viết Phật Mẫu Chuẩn Đề
http://www.chanhhayta.com/2018/10/phat-mau.html
?  

Có phải có sự mờ ám không rõ ràng của Phật Mẫu hoasentrenda?  Mời các bạn góp ý.

Chánh-hay-Tà

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Phật Mẫu Chuẩn Đề

Danh Vô
có biết bạn Brightmoon qua một số video .ấn tượng đầu tiên la khá xinh xắn mỗi tội cái cách nói chuyện hơi trống không với người gìa nên tôi thấy khó chịu và âm điệu giọng hơi có hướng kiêu ngạo chút .còn về chi tiết thì chưa đọc kỹ chưa nghe kỹ hehe
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Phật Mẫu Chuẩn Đề

chanhhayta
Administrator
This post was updated on .
Cảm ơn bạn Vô Danh.  Mình muốn biết ý kiến của các bạn khi Chánh-hay-Tà viết Bình Luận về Phật Mẫu ở hstđ.  

Riêng về Brightmoon, mình đã không tin cô này chứng đắc.  Những cư xử và cách nói chuyện không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là người bình thường đang sống nửa vời trong Tưởng Thức nên lúc nói chuyện thì coi được, lúc thì trống rỗng chẳng vào đâu.  Cách nói chuyện Tu Hành chưa thật đi sâu và mạnh vào vấn đề rõ rang, và cũng chẳng nói gì nhiều gì về Giáo Pháp Đức Phật ngoài những chuyện mang tính cách cuộc đời, không gì đặc biệt.  Chuyện tu hành vốn là chuyện đam mê của người tu nhưng lại chẳng cảm nhận được điều này.  Có lẽ cô còn hơi ngại trước ống kính.