Chuyện gì đây?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Chuyện gì đây?

chanhhayta
Administrator
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=19121.0

Trụ trì Tibu muốn nói xuôi nói ngược đều được.  Nghe đoạn "pháp âm" này không biết nên nói sao.  Xưa giờ chỉ nghe Tibu nói Cư Sĩ Anh Sơn là Độc Giác Phật.  Đây là lần đầu tiên Tibu chịu nhận vị Cư Sĩ này là thầy của Tibu và cũng lần đầu tiên nói rằng vị cư sĩ này không phải là Độc Giác Phật.  Vị Đại Bồ Tát 500 năm mới xuất hiện mà nói xuôi nói ngược đều tự nhiên một cách lưu loát.  Thiệt là chóng mặt!

Khổ nổi cư dân hstđ đã quá tin rồi nên chẳng còn sáng suốt để nhận ra thật hư thế nào.  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Chuyện gì đây?

chanhhayta
Administrator
This post was updated on .
Nhìn lại chặng đường đã qua và thấy rõ những phản ứng của những người lao đầu vào hoasentrenda một cách vô điều kiện thật thấy đau lòng.  Niềm Tin một khi đã dính vào rồi không dễ gì thoát ra.  Điều này không chừa một ai, từ tầng lớp "cố nông" cho đến tầng lớp trí thức, vẫn không sao thấy được.  Cho dù mang ra dẫn chứng cụ thể, nhưng họ vẫn không chịu tin.  Đúng là Niềm Tin mù quáng.  Vì vậy những tai nạn do tệ nạn cuồng tín vẫn không hề chấm dứt.  Thật là xót xa.  Vấn đề là ở đâu?  Do Nhân Quả, hay tham lam, Thiếu Tính Trung Trực, hay kém Tri Thức?  Thế nào là Tri Thức nhỉ?  Làm sao để Tỉnh Thức đây?